Formy pracy

Konsultacja

Konsultacja jest to pierwsze spotkanie, podczas którego terapeuta ma możliwość zaznajomić się z problemem klienta oraz udzielić wskazówek, co do możliwości dalszej pomocy. Konsultacja może lecz nie musi doprowadzić do podjęcia przez klienta decyzji o terapii. Gdy jednak do tego prowadzi, potrzeba kilku sesji 2-3 by terapeuta i klient mogli poznać się i dookreślić warunki dalszej terapii (ustala się m.in. częstotliwość wizyt, cele jakie mają zostać osiągnięte). Czasami podczas tych 2-3 spotkań klient znajduje rozwiązanie dla swojego problem i nie ma potrzeby rozpoczynania regularnej terapii.

Sesja terapii indywidualnej

Sesja terapii indywidualnej jest to cykl indywidualnych spotkań z psychoterapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów czy cierpienia. Uważnie słucha i pomaga zrozumieć towarzyszące temu myśli, uczucia czy też pojawiające się wspomnienia. Czasami terapeuta może zasugerować pewne zadania do wykonania, które mają działalnie terapeutyczne. Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii.

Sesja terapii par

Sesja terapii par polega na rozmowie, w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku. Poruszane są wszelkie tematy, które para uznaje za istotne i o których obie osoby chcą mówić. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju relacji, udzielania wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału związku do zmiany.

Sesja terapii rodzin

Sesja terapii rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

Nasza strona używa plików Cookies, aby lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom, Więcej w Polityce prywatności